Naturkapital och värdeskapande

Projektets mål är att ta fram en databas som innehåller typvärden gällande påverkan på naturkapitalet vid tillverkning och kvittblivning av olika typer av material. Databasen ska vara användbar som beslutsstöd, inte bara av miljöexperter, utan också av teknikutvecklare, inköpare, konsumenter, policyutvecklare m.fl. Målet är också att ta fram ett monetärt mått på resurseffektivitet som kan användas för utformandet av nya standarder.

Projektledare
Tomas Rydberg
Organisation
IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Projekttid
2018-11-15 till 2020-10-31
Status
Avslutat

Slutrapport

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här