Nästa generations koldioxidneutrala avloppsreningsverk – CarbonNextGen

Det övergripande målet med projektet är att visa en nollavfallsstrategi som förvandlar två viktiga kommunala organiska avfall (avloppsslam och matavfall) till användbara kolkällor som kan nyttjas genom att utvinna högvärdiga industrikemikalier och insatsmedel för vattenrening ur avloppsslammet och matavfallet. Det görs genom att utveckla och demonstrera ett nytt tillvägagångssätt i nästa generations koldioxidneutrala avloppsreningsverk. Energimyndigheten gör bedömningen att projektet är nyskapande eftersom det innebär att nya högkvalitativa produkter kan utvecklas från kommunala avfall förutom biogas och biogödsel.

Livsmedel Slam

Projektledare
Zeynep Cetecioglu Gurol
Organisation
Kungliga Tekniska Högskolan
Projekttid
2018-07-02 till 2020-11-15
Status
Avslutat
Bild för artikel Nästa generations koldioxidneutrala avloppsreningsverk – CarbonNextGen

Kontakt

Zeynep Cetecioglu Gurol

Projektledare, Kungliga Tekniska Högskolan

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här