Kväve­återvinning – nyckel till cirkulär ekonomi

Projektet syftar till att i pilotskala testa och utvärdera ett koncept, eco-N, för återvinning av kväve ur biogödsel och avloppsslam. Idag finns ingen kommersiellt tillgänglig teknik som utvinner kväve ur våta restflöden i en ren, fast och högkoncentrerad form. I projektet ska en pilotanläggning konstrueras och anläggningens prestanda avseende bland annat kväveavskiljning, produktkvalitet, och kemikalieförbrukning ska utvärderas.

Slam Återvinning

Projektledare
Gunnar Thelin
Organisation
EkoBalans Fenix AB
Projekttid
2017-06-19 till 2019-06-30
Status
Avslutat
Bild för artikel Kväve­återvinning – nyckel till cirkulär ekonomi

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här