Kompletterande erbjudande – matchmaking och investerare

Entreprenörer samt små och medelstora företag är de primära målgrupperna för detta projekt. Dels ska de erbjudas en mötesplats för matchmaking med internationella storföretag, dels en möjlighet att göra dem investeringsredo och träffa intresserade privata investerare.

Projektledare
Carl Arvid Dahlöf
Organisation
Inno AG filial Scandinavia
Projekttid
2017-06-01 till 2018-03-31
Status
Avslutat

Bilagor

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här