Industriellt relevant optimerings och simuleringsverktyg för återvinningsprocesser med höga partikelinnehåll

Projektet syftar till att utveckla simuleringsverktyg som bygger på virtuella metoder för att simulera industriella återvinningsprocesser såsom krossning, separation, malning, etc. Flöden med höga partikelhalter utgör en särskild utmaning som det idag inte finns några kommersiellt tillgängliga virtuella verktyg utvecklade för. Sådana verktyg har potential att öka utvecklingstakten av utrustning för återvinning av material eller energi ur avfall.

Återvinning

Projektledare
Charlott Stierna
Organisation
Tetra Pak Processing Systems AB
Projekttid
2017-07-01 till 2019-06-28
Status
Avslutat

Slutrapport

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här