Framsyn – framtagande av strategisk färdplan för kommersialisering

Syftet är att formulera en strategi för hur kommande projekt inom verktyget Kommersialisering och affärsutveckling bäst kan utformas och kombineras för att gemensamt arbeta mot RE:Sources kommersialiseringsmål. Målgruppen för analysen är nystartade företag, etablerade små och medelstora företag samt privata och offentliga kommersialiseringsfrämjande organisationer. Dialogen med målgruppen är viktig i formuleringen av kommersialiseringsstrategin.

Projektledare
Carl Arvid Dahlöf
Organisation
Inno AG filial Scandinavia
Projekttid
2016-04-01 till 2016-11-30
Status
Avslutat

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här