Cirkulär hantering av förorenade massor

Projektet syftar till att utveckla förbättrade metoder för mera tillförlitlig klassificering av förorenade jordmassor, så att dessa kan återanvändas på ett miljö- och hälsomässigt säkert sätt för lämpliga ändamål exempelvis för vägbyggen, bullervallar, täckning av deponier, etc. Projektet ska även visa hur en ökad återanvändning kan leda till samhällsnytta genom att bedöma vilka samhällsekonomiska effekter återvinning av förorenade massor kan ge i ett livscykelperspektiv. Vidare ska projektet ska undersöka olika åtgärder/styrmedel som kan leda till ökad återanvändning.

Bygg och infrastruktur Återvinning

Projektledare
Lars Rosén
Organisation
Chalmers Tekniska Högskola AB
Projekttid
2017-09-08 till 2020-02-28
Status
Avslutat

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här