Behovsanalys och underlag för modell/metodik för kunskapsdialog

Inom verktyget Kunskapsdialog ska RE:Source upprätta en transparent och inkluderande modell för kunskapsöverföring. Syftet är att involvera programmets breda grupper av intressenter och medlemmar för att driva kunskap till handling. Detta projekt handlar om att ta fram underlag och metodik för denna modell, baserat på erfarenheter och studier av tillgängliga metoder för kunskapsöverföring samt utifrån de behov av kunskapsöverföring som aktörerna har.

Projektledare
Annelie Karlsson
Organisation
SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut
Projekttid
2016-02-01 till 2016-10-31
Status
Avslutat

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här