Behandling av tennorganiskt förorenade sediment: återvinning och stabilisering

Syftet med projektet är att utveckla en innovativ, hållbar och effektiv metod i laboratorieskala för att behandla tennförorenade sediment från hamnar. I projektet utvecklas metoder för att bryta ner och laka ur metaller från sediment. Från lakvätskorna återvinns sedan tenn, medan sedimentresten stabiliseras för att kunna användas som konstruktionsmaterial i hamnar. Energimyndigheten bedömer att projektet adresserar utlysningens syfte och inriktning och bidrar till hållbar materialförsörjning.

Återvinning

Projektledare
Karin Karlfeldt Fedje
Organisation
Chalmers Tekniska Högskola AB
Projekttid
2018-06-29 till 2020-12-31
Status
Avslutat

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här