Återbruk av bäddsand från fluidbäddpannor

Projektet är ett förprojekt som syftar till att förbättra metoder för återgenerering av bäddsand i fluidbäddspannor (FB-pannor) och att utreda förutsättningarna för ett efterföljande projekt, för att i slutändan minska förbrukningen av jungfrulig bäddsand. I Sverige finns cirka 100 fluidbäddspannor som eldas med biobränsle och/eller avfall. Agglomerering av bäddsand och bottenaska gör att man i dagsläget tvingas avlägsna och deponera en stor del av bäddsanden.

Projektledare
Fredrik Weiland
Organisation
RISE Energy Technology Center AB
Projekttid
2017-06-15 till 2018-04-30
Status
Avslutat

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här