Användning av restprodukter från gjuterier som bäddmaterial vid avfallsförbränning

Projektet är ett innovationsprojekt som syftar till att undersöka om biprodukter från gjuterier kan användas som bäddmaterial i fluidiserade bäddar i avfallsförbränningsanläggningar. Eftersom biprodukterna innehåller järn är det möjligt att de har syrebärande egenskaper. Bäddmaterial med syrebärande egenskaper har i tidigare studier visat sig positiv påverkan förbränningen, genom minskade emissioner av kolmonoxid och kväveoxider. Projektet har potential att leda till minskade materialströmmar som läggs på deponi samt minskat uttag av jungfrulig råvara.

Projektledare
Kent Davidsson
Organisation
RISE Research Institutes of Sweden AB
Projekttid
2017-06-19 till 2019-06-30
Status
Avslutat

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här