Analys och paketering

Genom att göra en analys av projektportföljen hos RE:Source, sammanställa de viktigaste resultaten och ta fram tydliga budskap och rekommendationer och paketera dessa till utvalda målgrupper, kan vi se till att RE:Source är med och bidrar till samhällsförändring. Syftet med detta projekt är att bidra till bättre underlag och stöd för beslutsfattare inom policyområdet och inom privat och offentlig sektor.

Projektledare
Johan Karlander
Organisation
Gullers Grupp
Projekttid
2022-06-10 till 2023-08-31
Status
Avslutat

Slutrapport

Ett nytt industriellt landskap växer fram

Ett nytt industriellt landskap växer fram

Det här projektet har analyserat RE:Source projektdatabas. De många verksamhetsnära projekten i kombination med mer övergripande studier utgör sammantaget ett betydande kunskapsunderlag.

Ladda ner rapporten

Mer om projektet

Videofilmer från fokusområdena textil, bygg och plast

Vill du ha RE:Source nyhetsbrev?

Prenumerera här