Expert-workshop 24 april inom det strategiska projektet ”Ökad användning av sekundära material i konstruktioner”

Workshopen fokuserar på att ta fram de viktigaste faktorerna som idag hindrar eller effektivt kan bidra till att öka användningen av sekundära material (askor och betong).

Både avfallsproducenter, avnämare av produkter där sekundär råvara ingår, forskare och myndigheter bjuds in att delta. Bland annat kommer resultat/status från två utredningar som gjorts inom projektets ramar att presenteras.

Workshopens mål är att vi ska:

  • Ta fram lösningsförslag för att undanröja hinder och/eller öka efterfrågan på återvunnet material
  • Berätta om det allra senaste som gjorts i projektet och få inspel till det fortsatta arbetet
  • Föra samman nätverk för experter och intressenter inom ”tekniska” och ”icke-tekniska” påverkansfaktorer
  • Föra en dialog mellan olika forsknings- och innovationsprojekt för synergier som bidrar till projektets mål

Länk till anmälan och program: https://www.eventbrite.com/e/okad-anvandning-av-sekundara-material-i-konstruktioner-tickets-58081276662

 

Expert-workshop 25 april inom utvecklingsprojektet ”Vem tar risken” vid återvinning av askor i konstruktion

Projektet finansieras av RE:Source, Avfall Sverige och Energiforsk. Workshopen fokuserar på att utveckla och diskutera idéer hur miljörisker vid återvinning av askor (särskilt men inte uteslutande) i konstruktioner kan hanteras.

Miljötekniska, finansiella, strategiska, juridiska och organisatoriska frågor m.fl. tas upp.

Både jurister, forskare, producenter, avnämare och myndigheter bjuds in att delta. Bland annat kommer aktuella resultat från två mindre utredningar som gjorts inom projektets ramar att presenteras.

Workshopens mål är att vi ska:

  • Förmedla det senaste inom projektet som gjorts och få inspel till det fortsatta
  • Ta fram idéer och lösningsförslag för hur miljörisker med användning av sekundära (rå)material, oftast återvunna material eller avfall, effektivt kan hanteras
  • Utarbeta en scenarioanalys för att (i teori) testa idéerna och lösningsförslagen
  • Föra samman nätverk för experter och intressenter inom återvinning och miljörisker

Länk till anmälan och program: https://www.eventbrite.com/e/vem-tar-risken-tickets-58256049412