Under en heldag på Sotenäs symbioscentrum får du information om innovationsprogrammet RE:Source och den pågående utlysning som nu söker projekt. Du får även möjlighet att ställa frågor och kan få råd kring exempelvis vilka kompetenser och aktörer som behövs för att sätta samman en relevant projektgrupp.

Tillsammans med experter på området genomför vi sedan en workshop kring utveckling av förpackningar för den marina livsmedelsindustrin. Vi erbjuder även ett besök på Sotenäs marina återvinningscentral.

Anmäl dig här