RE:Sourcedagen 2020

Nu kan du se en inspelning från RE:Sourcedagen 2020. En rad resultat från projekt inom bland annat bygg, plast och textil presenteras. Dessutom kärnfulla sammanfattningar från gruppdiskussionerna.

SE RE:SOURCEDAGEN

RE:Source i Formas Mål 11-vecka

Representanter från fyra RE:Source-projekt berättar om hur hållbar materialanvändning, resurseffektiva flöden och cirkulär upphandling tar oss framåt i omställningen mot Mål 11: Hållbara städer och samhällen.

SE WEBINARIET

Återvunna material i byggnader och konstruktioner

Resultat från projektet Ökad användning av sekundära material som bland andra AFRY och RISE arbetat med.

SE WEBINARIET

AI som möjliggörare för cirkulär ekonomi

Missade du vårt webinarium om AI och Cirkulär ekonomi? Här kan du se det i efterhand.

SE WEBINARIET

Wear what you talk – BLOOM Bioeconomy

Programchef Elin Larsson medverkar i webinarium om textilier och pratar om resurseffektivitet.

SE WEBINARIET

Hur ska återvinning modelleras i LCA?

Tomas Ekvall, Chalmers, och Pernilla Cederstrand, Essity, presenterar de viktigaste resultaten från projektet och vad Essity lärt av projektet.

SE WEBINARIET

Strategier för material i en cirkulär ekonomi

Programchef Elin Larsson pratar om cirkulär ekonomi i en film från CSR Västsverige.

SE FILMEN

Framtidens hållbara byggande

RE:Source lyfter i samarbete med Ekocentrum några av de stora frågorna för byggsektorns framtid. Det har blivit allt tydligare att det hållbart byggande inte bara handlar om en fastighets energi- och klimatanvändning under dess driftstid, det är så mycket mer!

SE WEBINARIET

När ska vi återvinna och när bör vi avstå?

Jonatan Gehandler, RISE, presenterar resultat från två RE:Source-projekt där besluten kring vad som är avfall och vad som ska återvinnas sätts under lupp. Moderator är Gunnar Fredriksson, projektledare för RE:Source arbete inom Policyutveckling.

SE WEBINARIET