Digitala verktyg för återvinning

Välkomna till ett seminarium i återvinningens och hållbarhetens tecken hos CCR, Chalmers kompetenscentrum för återvinning, i Göteborg.
Bakom arrangemanget står CCR tillsammans med de strategiska innovationsprogrammen RE:Source och Produktion2030.
Syftet är att se om vi kan hitta synergier mellan de digitala simuleringsverktyg som används av tillverkande företag och applicera dem på liknande problemställningar hos återvinningsindustrin.
Två sessioner är planerade, en för kontinuerliga processer och en för diskreta processer. Båda bygger på inledande presentationer följt av diskussioner med avseende på lösningsförslag.

Tid: Onsdag 13 december kl 9:30 till cirka 16:30.
Plats: Virtual Development Laboratory, Chalmers, Göteborg (skyltat från Hörsalsvägen 7A)

Hjärtligt välkomna!
Britt-Marie Steenari, föreståndare för CCR
E-post: bms@chalmers.se,  telefon: 031-772 28 90

Program

  9:30  Registrering och kaffe
10:00 Välkomna – Björn Johansson
10:05 Tidsdynamisk modellering och simulering av kontinuerliga processer (krossning och siktning) – Magnus Evertsson
10:30  Modeller för tidsdynamisk simulering – Gauti Asbjörnsson
11:00  Implementering av LCA i tidsdynamisk simulering – Erik Hulten
11:30  Hur modellera kontinuerliga avfallsprocesser – moderator Magnus Evertsson
12:00  Lunch
13:00  Diskret händelsestyrd simulering, syfte och möjligheter med tekniken – Björn Johansson
13:20  Flödessimuleringsverktyg med inbyggd LCA funktion – Malin Tarrar
13:40  Simulering av bildemontering, projekt Explore – Kristoffer Gramnaes
14:10  Virtuell analys av hårddisksåtervinning, WEEE-Digit – Ilker Erdem
14:40  Kaffe
15:00  Hur modellera styckegodsåtervinning – moderator Björn Johansson
15:30  Avslutande diskussion
16:00  Avslutning

Anmälan

Anmälan görs till Lillvor Wahlberg, IMS, på e-post lillvor.wahlberg@chalmers.se
Seminariet är kostnadsfritt, men anmälda deltagare som uteblir faktureras 250 kronor.