Den 19 mars är det dags för RE:Sources årsstämma och resultatdag. Dagen inleds med stämma (endast för medlemmar) och fortsätter sedan med Resultatdagen. Det blir en dag med många intressanta möten och föreläsningar.  ANMÄL DIG HÄR
Program för dagen (uppdateras):
9.00 Registrering, kaffe
9.15 RE:Source årsstämma (endast för RE:Sources medlemmar) underlag till stämman
10.30

Resultatdagen inleds

 • Vägar till framtidens energiåtervinning – Katja Dvali, Profu och Inge Johansson, RISE
 • Så kan vi öka användningen av sekundära råmaterial i konstruktioner – Martijn van Praagh, AFRY
11.20

Tema Plast – moderator Lena Stig, Naturvårdsverket

 • Ett cirkulärt system för emballageplast från byggindustrin – Annika Boss, RISE
 • Hållbar upphandling av plast – Helena Norin, EnviroPlanning
 • Optimal hantering av konstgräsmattor – Merit Kaal, Anthesis
 • Återvinningscertifikat för plast: ett effektivt styrmedel? – Hanna Ljungkvist Nordin, IVL
12.00 Mingellunch
12.40

Tema Textil – moderator Elin Larsson, programchef RE:Source

 • WargoTex Development – etablering av test- och demoanläggning för textila resurser – Maria Ström, Innovatum
 • Innovativ cirkulär affärsmodell för Houdini Sportswear – Gustav Hedström 
 • En konkurrenskraftig cirkulär affärsmodell för kemisk textilåtervinning – Harald Cavalli-Björkman, re:newcell 
13.20

Kommersialisering

 • Repur, från projekt till kommersialisering – Mats Torring, Stena Metall
 • Så arbetar RE:Source med kommersialisering och nyttiggörande – Anna Aspgren och Jan Nylander
14.00 Kaffe
14.30

Föreläsningar

 • Improbed Loop™ – Ökad resurseffektivitet för en hållbar energiomvandling – Fredrik Lind, Improbed
 • Giftfrihet och cirkularitet – hur kan vi göra? – Jonatan Gehandler, RISE
 • Så kan artificiell intelligens göra oss mer cirkulära – Bengt Eliasson, Add a coach
 15.30 Prisutdelning Innovationstävling

 • Lagen från RE:Sources och Naturvårdsverkets innovationstävling presenterar sina förslag och vinnaren utses
16.00  Avrundning och mingel för den som vill

                                                                                     

Datum: 19 mars
Tid: 9.15 Stämma  Resultatdag 10.30 -16.00
Plats: Scaniasalen Chalmers, Göteborg
Kostnad: Gratis, men en no-show avgift på 500 kronor tas ut vid avbokning efter 16 mars
Anmälan: senast 14 mars