Dagordning för stämma 8 mars

Årsredovisning 2017

Programbeskrivning

Bilaga A Verksamhetsplan och budget

Bilaga B Effektlogik för RE:Source

Bilaga C Organisationshandbok

Bilaga D Kommunikationsstrategi

Medlemsförteckning 2018-01-01

Bemanning RE:Source 2018

Val vid stämman