RE:Source har nu rullat i två år. 118 projekt för 220 miljoner kronor har startat och många har spännande resultat att dela med sig av.
Därför är det dags att hålla RE:Sources första resultatdag, med fokus på konkreta, praktiska exempel på vägen mot ett mer resurseffektivt samhälle.
Kom till Linköping och bli inspirerad av alla spännande initiativ som programmet har bidragit till!

På förmiddagen presenteras bland annat projektet Ett värdebeständigt svenskt materialsystem, som visat att minst 42 miljarder kronor går förlorade i Sverige varje år till följd av bristande återvinning.

På eftermiddagen är det dags att nätverka och samverka i parallella sessioner. Under första halvan kan man välja att ta del av projekt om plast eller symbioser, den andra handlar om textilfrågor eller avfallsförebyggande projekt.

Dag och tid:  17 april kl 9.30 till cirka 16.10. Därefter mingel där vi hoppas att många vill vara med.
Plats:  Linköpings universitet, Campus Valla, A-huset (ingång 19 för buss/taxi, ingång 17B för bilburna).
Anmälan och betalning: Senast 8 april via denna länk, som går till Swereas webshop.

 

Program för dagen:

9:30    Kaffe och registrering

10:00  Inledning

 • Per Stoltz, IKEA och ledamot i RE:Sources programstyrelse, berättar om företagets ambitiösa mål kring återvinning och hållbarhet, såsom att använda 100 procent återvunnen eller förnybar plast redan 2020.
 • Cornelia Jönsson, Material Economics, berättar om projektet Ett värdebeständigt svenskt materialsystem. Hur kommer det sig att 42 miljarder kronor går upp i rök varje år? Vad kan vi göra åt detta?
 • Projektkavalkad med ett axplock av startade RE:Source-projekt: Korta presentationer.

11:30  Lunch med posterutställning 

12:45  Parallella sessioner – A och B

A: Plastprojekt

Ta del av resultat från fyra projekt om återvinning av olika plastströmmar som har stor potential att återvinnas i högre utsträckning, till exempel rör och profiler och de stora mängder engångsplast från sjukhus som i dag går till förbränning. Hur kan vi möjliggöra mer återvinning i framtiden?

 • Innovativ återvinning av rör och profiler: Kristina Liljestrand, CIT
 • Hållbar hantering av plastavfall från sjukhus: Nazdaneh Yarahmadi, RISE
 • Återvinning av polymerer: Tobias Richards, Högskolan i Borås
 • Båtar i en cirkulär ekonomi: Mats Eriksson, Sweboat

B: Symbiosprojekt

Miniutlysningen inom Industriell symbios resulterade i tre projekt på olika platser i Sverige. Vilka nya nätverk, samarbeten och lärdomar har man kunnat dra i dessa projekt? Hur kan man gå vidare med resultaten och vad kan man lära av varandra?

 • Strategiskt paraplyprojekt för industriell symbios: Peter Carlsson, Sotenäs kommun
 • Industriell symbios i Västra Mälardalen 1.0: Camilla Nilsson, Köpings kommun, och Ann-Sofie Granzell, Smart Planet Business
 • Industriell symbios i Sotenäs: Peter Carlsson, Sotenäs kommun
 • Industriell symbios och innovationer uppstår ur samförstånd och entreprenörskap: Ian Hamilton, Econova

14:00  Fika

14:30  Parallella sessioner – C och D

C: Textilprojekt

Textilavfall är en underutnyttjad resurs i Sverige i dag. Lyssna på fyra projekt som verkar i olika delar av den textila värdekedjan; från sortering till kemisk separation av blandade fibrer och tillverkning av textilpapper.

 • Pilotanläggning för utveckling av sorteringsteknologier och affärsmodeller för textilavfall: Maria Ström, Wargön Innovation
 • Re:Mix – materialåtervinning av textila blandmaterial med nylon och elastan: Per-Olof Syrén, KTH
 • Återvunnen textil som sekundär råvara inom möbelindustrin: Lisa Schwarz Bour, Swerea
 • Uppskalning av textilpappersmaterial på en pappersmaskin: Mikael Magnusson, RISE

D: Avfallsförebyggande projekt

Det bästa avfallet är det som aldrig uppstår! Genom ökat återbruk och smart fördelning av resurser kan man förebygga avfall både hos allmänheten, på kommunal nivå och i verksamheter.

 • Minskat matsvinn genom offentlig symbios: Åsa Enström Garnström, Sörab
 • Att förebygga verksamhetsavfall: in- och upplåsningar: Emma Samsioe, Lunds universitet
 • Kvartersnära minikretsloppsparker och återbrukscentraler: Nina Wolf och Amanda Österlin La Mont, Göteborgs stad
 • ELAN – Elektronik ska återanvändas: Hanna Ljungkvist, IVL Svenska Miljöinstitutet

15:55  Avslutning och därefter mingel