På vårens RE:Sourcedag presenterade åtta av våra pågående projekt vad de gör och vad målet är. I klippen nedan kan du bland annat höra om ett ny sorts textiltryck, hur man kan använda kök mer effektivt och hur skidhjälmar kan bli mer cirkulära.

Dagen inleddes med en utblick om vad som är på gång när det gäller reglering av produkter. Om du vill veta mer om nya lagförslag och styrmedel som är på gång inom EU, ta en titt på Carl Dalhammars presentation.

 

Carl Dalhammar

 

Utblick med fokus på reglering av produkter

Carl Dalhammar, Lunds universitet

 

 

 

Gustav Larsson-Utas

 

Ny reversibel färgningsteknik för textiltryck möjliggör cirkulär produktanvändning

Gustav Larsson-Utas, Vividye

 

 

Johannes

 

Cirkulära arbetskläder inom bygg och industri

Johannes Matschewsky, Linköpings universitet

 

 

 

Peter Alguren

 

Favoritgarderoben – Mäta och öka nyttjandegraden på kläder

Peter Algurén, RISE

 

 

 

Staffan

 

Innovativ tjänst för ökad återanvändning av böcker

Staffan Davidsson, reink AB

 

 

 

sofia sunström

 

Octopoda: en digital tjänst för en flexibel värdekedja inom uthyrning

Sofia Sundström, Outdoor buddies

 

 

linnea

 

Effektiva och värdeskapande återbruksprocesser för ökad cirkulär produktanvändning

Linnea Lindkvist, Chalmers Industriteknik

 

 

josefina

 

CirkHjälm – Cirkulära affärsmöjligheter för skidhjälmar

Josefina Sallén, RISE

 

 

 

andreas

 

REDUCE: Delade kök för ökad resursanvändning och minskad energiförbrukning

Andreas Hanning, Chalmers Industriteknik