RE:Source-dagen 23 november

Varmt välkommen till ett möte om RE:Sources utlysning, där du också får stora möjligheter att matcha dina idéer med andras.

Den 23 november bjuder vi in till RE:Source-dagen, en dag fullspäckad med information om våra aktiviteter, bland annat vår nästa utlysning, samt workshops kring våra arbetssätt och initiativ. Kom, lär känna och påverka innovationsprogrammet RE:Source.

Plats: F7 möten & konferens, Fleminggatan 7, Stockholm
Tid: Kl 10:00 – 17.00
Registrering och kaffe från kl 9.30

Preliminärt program

10:00
Välkommen
RE:Sources programledning

10:15
Internationell utblick
Finland’s road to becoming the world’s most circular country
Kari Herlevi, SITRA

10:45
Information och frågestund
RE:Sources nyöppnade utlysning

11:45
Mingellunch och diskussioner
Vad anser du måste till för att Sverige ska bli världsledande på att minimera och nyttiggöra avfall?

13:15
Workshops
Tre parallella sessioner – se detaljer till höger.
Ange vid anmälan vilken du vill delta i.

15:30 – 17:00
Avslutande mingel

 

Frågor: Johan Felix, innovationsledare i RE:Source,
johan.felix@resource-sip.se

Sista anmälningsdag var 16 november.

Vänligen notera att RE:Source-dagen är avgiftsfri, men att vi tar ut en no show-avgift på 500 kronor.

Program RESource-dagen 2017 FINAL

Workshops att välja mellan

1. Policy
Var med och påverka hur RE:Source bör arbeta med policyer. Var tycker du att det behövs policyutveckling för att i högre grad minimera och nyttiggöra avfall? Kanske kan dina tankar ligga till grund för policyrelaterade projekt inom ramen för RE:Source?

2. Affärsutveckling
Delta i arbetet med att utveckla RE:Sources verksamhet inom kommersialisering och affärsutveckling. Vi lyfter fram framgångsfaktorer för en lyckad kommersialisering och hur RE:Source kan främja dessa på bästa sätt.

Bland annat kommer vi att ta upp:

 • RE:Sources roll som kontaktyta mot entreprenörer och företag.
 • RE:Sources roll bland befintliga strukturer – vilka behov kan vi tillgodose?
 • RE:Sources roll som föregångare – finns det oprövade insatser vi ska testa?

Ta med dig dina bästa förslag och dela med dig av egna erfarenheter.

3. Internationell samverkan inom forskning och innovation
Arrangeras ihop med RISE: Workshop on Innovation tools

  • Vad händer efter Horizon 2020?
  • Vilka områden vill du ha i fokus för framtida EU-utlysningar?
  • Hur kan du dra nytta av EIT Raw Materials?
  • Innovationsverktyg för industriworkshop
  • Industriell erfarenhet av innovationer

Vill du få stöd för att göra en egen ansökan inom Horizon2020? Har du projektidéer som passar inom programmet? Vilka kopplingar finns till nationella initiativ? Vilka innovationsverktyg? Kom och lär, och inte minst – påverka!