Årets RE:Source-dag hålls den 17 november. På grund av det rådande läget med Corona-pandemin har vi ännu inte beslutat om eventet blir fysiskt eller digitalt, eller en mix av båda.
Vi hoppas på en dag med många spännande insikter inom området Hållbar materialanvändning och återkommer med mer information längre fram.