Kom och ta chansen att påverka våra kommande utlysningar, inspireras av spännande föreläsare och hitta nya kontakter och idéer på RE:Source-dagen 2019! Eventet är kostnadsfritt, öppet för alla och hålls i centrala Stockholm den 21 november.

Missa inte att bocka i vilken workshop du vill delta i när du gör din anmälan! Anmäl dig senast 18 november.

Vi ser fram emot en kreativ och lärorik dag tillsammans!

Programledningen för RE:Source

 

 

Program för dagen:
  9.30 Registrering, kaffe och smörgås
10.00 Välkommen till RE:Source-dagen

Ordförande Elinor Kruse samt innovationsledare Johan Felix.

10.10 Delegationen för cirkulär ekonomi – nu är arbetet igång!

Weine Wiqvist, Delegationen för cirkulär ekonomi

10.25 Så påverkar AI hållbart materialnyttjande

Bengt Eliasson, Add a coach och Klas Cullbrand, Chalmers Industriteknik

10.45 Finanssektorns roll i omställningen till en hållbar framtid
Poya Motai, Nordea
11.05 Bensträckare
11.15 Vad gör RE:Source 2020?

Tf programchef Roger Nordman och innovationsledare Johan Felix.

11.40-14.00 Workshoppar inkl lunch

  1. Det bästa avfallet är det som inte uppstårAnette Svingstedt, Lunds Universitet & Filip Sandkvist, IVLLär mer om en metod för att strukturera och utvärdera arbete med fokus högst upp i avfallshierarkin, och ta del av lärdomar från projekt för avfallsförebyggande i några kommuner och företag runtom i Sverige.
  2. Hur undviker vi farliga ämnen i våra produkterNicklas Gustavsson, RamböllFarliga ämnen är en vanlig orsak till att materialåtervinning omöjliggörs. Hur kan företag redan i produktionsfasen undvika att dessa ämnen hamnar i deras produkter? Vilken information behöver tillverkare och köpare för att kunna ta välgrundade beslut.
  3. Nya affärer inom hållbart materialnyttjande/cirkulär ekonomi,Anna Aspgren & Jan Nylander, RE:SourceVill du veta mer om vad RE:Source gör för att stödja affärsutveckling och nyttiggörande? Och ge inspel om vad din organisation behöver hjälp med? Då ska du delta i denna workshop där du även kan ta del av andras erfarenheter.
  4. Vill du samverka internationellt?Pernilla Holgersson, Anthesis & Peter Skagerlind, pSk Earth adaptionFörverkliga era idéer/innovationer i samverkan med internationella aktörer. Genom internationella FoI-projekt finns möjlighet att skapa nya värdekedjor och nätverk inom Norden, Europa och med andra länder. Vi kommer i vår workshop gå genom aktuella utlysningar som passar just ert projekt eller idé, hitta lämpliga internationella samarbetspartners för att skapa konsortier och planera för en kommande projektansökan. Andreas Englund och Martina Wennesjö från EUSME support presenterar det stöd de erbjuder små och medelstora företag. Tag gärna med er era idéer och lösningar för att få en första dialog med oss.
14.00 Fika och knyt kontakter!
14.30 Inspirationsföreläsning av Stina Klingvall, Senior Consultant, Material economics
14.45 Cirkulärt samarbete i Norden
Josefina Sallén, RISE & Elin Bergman, WWF

15.00                                                                                       Avrundning och frågestund  


ANMÄL DIG HÄR
 senast 18 november