RE:Source finns på plats i Länsstyrelsens trädgård måndag den 1 juli mellan klockan 15 och 18. Det blir några späckade timmar då du får chans att ta del av spännande presentationer och intressanta panelsamtal. Under dagen finns RE:Sources innovationsledare Johan Felix på plats för dig som vill veta mer om vår stora utlysning och hur du kan forma en ansökan.

Så kan cirkulär upphandling, gemensamma upprop och gröna överenskommelser driva hållbara affärer

Tid: 1/7 2019 15:00 – 16:30

Plats: Korsgatan 4, Länsstyrelsens nedre trädgård

Medverkande:

Johan Felix, moderator, RE:Source
Gunnar Fredriksson, Gunnar Fredriksson Miljöutredningar
Sven-Olof Ryding, IVL
Elinor Kruse, Teknikföretagen, RE:Source
Joan Prummel, Nederländska myndigheten Rijkswaterstaat
Karin Peedu, SKL
Åsa Degerman, Essity
Weine Wiqvist, Delegationen för cirkulär ekonomi
Josefina Sallén, RISE

Anders Kihl, Ragn-Sells
Joakim Thornéus, Upphandlingsmyndigheten

Cirkulär Ekonomi Fas 2 – material och flöden i fokus när teori ska bli verkstad

Begreppet Cirkulär ekonomi är etablerat och medvetenheten kring dagens ohållbara resursuttag är hög. Nu är det dags för Fas 2, där fokus på rätt material och flöden är avgörande för att snabbt få stor effekt i omställningen mot en resursanvändning inom planetens gränser.

Tid: 1/7 2019 16:30 – 17:15

Plats: Korsgatan 4, Länsstyrelsens nedre trädgård

Medverkande:

Jonas Roupé, Insiktsbolaget
Evalena Blomqvist, RE:Source
Gustav Hedström, Houdini
Louise Hård af Segerstad, Albaeco

 

Byggmaterial från städer och infrastruktur – en stor resursutmaning men också en cirkulär möjlighet.

Konstruktion av infrastruktur och städer är det samhällsbehov som förbrukar mest naturresurser. Sverige har både kunskap och praktisk möjlighet att bli ett föregångsland för användning av cirkulära material och därigenom snabba på omställningen.

Tid: 1/7 2019 17:15 – 18:00

Plats: Korsgatan 4, Länsstyrelsens nedre trädgård

Medverkande:

Jonas Roupé, Insiktsbolaget
Evalena Blomqvist, RE:Source
Martijn van Praagh, ÅF
Anders Wijkman, Moderator, Circular Sweden
Marianne Hedberg, Sveriges byggindustrier
Christer Larsson, Malmö Stad
Lars Jonson, Skanska
Louise Hård af Segerstad, Albaeco
Carl Zide, Återvinningsexpert, fd chef Loop rocks

Nätverket Waste Refinery tipsar om fler intressanta seminarier på temat hållbarhet och cirkulär ekonomi. Listan hittar du här.