Vår vision är att Sverige ska vara en förebild för cirkulärt och hållbart materialnyttjande år 2030. Men vilka är de största utmaningarna och vad krävs för att vi ska lösa dem?

RE:Source programchef Elin Larsson och Johan Felix, Chalmers Industriteknik, inleder med att presentera en helt färsk innovationsagenda, RE:Agendan. Fokus ligger på resurseffektivitet och hur vi bäst kan ta tillvara och hushålla med materialen.

I ett samtal med Klas Cullbrand, RE:Source innovationsledare, berättar representanter från Wargön innovation, Profu, Göteborgs stad, White arkitekter samt Renova att om såväl nya lösningar som redan idag har börjat användas och vad som måste till framåt för att vi ska nå ett materialnyttjande inom planetens gränser.

HÄR kan du se sändningen i efterhand.