Hur kan materialvärdet bli grunden för en framtida cirkulär ekonomi?
Hur mycket värde förlorar våra viktigaste material i dag och vilka åtgärder är viktigast för att förebygga dessa förluster?
Vilken riktning och vision bör Sverige sätta för framtida materialhantering?

Välkommen till ett frukostseminarium om hur vi skapar cirkulär ekonomi på riktigt.

Den 18 januari lanseras resultaten från RE:Source-projektet Ett värdebeständigt svenskt materialsystem.
I projektet har Sveriges ledande experter analyserat ekonomiska och klimatmässiga värdeförluster i värdekedjorna för plast, stål, aluminium, cement, byggnadsmaterial och elektronik.

Frågan är vad som händer med värdet på olika råmaterial när vi stoppar in dem i den svenska ekonomin. Hur mycket av värdet finns kvar på andra sidan, vad beror läckagen på och hur kan vi stoppa dem? Resultaten pekar ut viktiga politiska åtgärder för Sverige och implementeringsstrategier för industrier i hela värdekedjan.

När: 18 januari 2018, klockan 08.00-9.30 (frukost från 07.30)
Var: Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm
Anmälan: Via e-post till ellen.einebrant@recycling.se (antalet platser är begränsat)