På denna sida finns alla de projekt som har startats inom RE:Source. Många av dem har också lämnat sina slutrapporter.
För att hitta ett särskilt projekt, sök i rutan nedan på något av orden som bör finnas i texten om projektet.

Även om slutdatum är passerat kan rapporter dröja eftersom de måste godkännas innan de publiceras.

Projektdatabasen finns även på engelska.

 

ENERGIMYNDIGHETENS DATABAS