Återanvändningsbara och biobaserade väggblock med passivhusstandard.

Projektet syftar till att optimera och verifiera ett biobaserat väggsystem som kan prefabriceras och återanvändas som hela väggblock. Energimyndigheten bedömer att projektet har potential att bidra till utlysningens mål om en cirkulär och hållbar produktanvändning. Vidare bedömer Energimyndigheten att projektet har potential att bidra till minskat klimatavtryck och att ge cirkulära vinster samtidigt som den ger tillväxtmöjligheter för svenskindustri inom skog, träförädling och byggindustri.

Bygg och infrastruktur Återbruk

Projektledare
Oskar Sandelin
Organisation
WUDD Construction AB
Projekttid
2021-09-01 till 2022-09-01
Status
Avslutat

Kontakt

Oskar Sandelin

Projektledare, WUDD Construction