Viktigt verktyg i omställningen

I januari 2021 presenterade Regeringen en handlingsplan för cirkulär ekonomi. Där konstaterar man att offentlig upphandling är ett viktigt verktyg i omställningen till cirkulär ekonomi eftersom den kan bidra till en ökad efterfrågan på återanvända produkter och återvunna material.

RE:Source har i flera år arbetat med cirkulär upphandling och på den här sidan samlar vi informationen.

Karta visar vägen mot Cirkulär upphandling

Nederländerna har kommit långt i arbetet och har etablerat metoder som nu har applicerats på svenska förhållanden genom ett av våra projekt.

– Syftet har varit att ta del av metoder från Nederländerna och Flandern och testa dem i en svensk kontext. Vi har haft 15 deltagare från upphandlande organisationer med oss i arbetet, främst från offentlig sektor men även en del privata. De har gått in med varsitt case och projektet har stöttat dem och gett dem verktyg, säger Karin Lindeberg, IVL, som är en av projektledarna.

LÄS MER >

visual D&S Aankopers SWE

Ny plattform för klimatanpassad och cirkulär upphandling i ett livscykelperspektiv

Att ställa tydliga miljökrav vid upphandling är en nyckel för att åstadkomma minskad klimatpåverkan från produkter och tjänster. För att stötta omställningen till en cirkulär ekonomi har IVL tillsammans med innovationsprogrammet RE:Source och Återvinningsindustrierna skapat en hemsida för offentlig upphandling i ett livscykelperspektiv.

LÄS MER >

11 juni 2021

I Huddinge ska upphandlingarna vara cirkulära

Numera används den målkarta som RE:Source översatte från Flandern 2020, som ett diskussionsunderlag vid uppstartsmötena inför upphandlingar i Huddinge.

Under 2021 ska 5 % av upphandlingarna i Huddinge innehålla moment av cirkulär ekonomi och till 2030 gäller detta 50 % av upphandlingarna.

LÄS MER >

12 april 2021

Vägledning till cirkulära inköp

Göteborgs stad har tagit fram en vägledning så att beställare kan tänka mer cirkulärt i sina inköp.

– Förhoppningen är att vägledningen ska konkretisera vad cirkulär ekonomi innebär rent praktiskt vid inköp, säger Ingrid Wadman, miljöspecialist på Inköp och upphandling.

TILL VÄGLEDNINGEN >

12 Mars 2021

Cirkulärt när Malmö köper skyltar

Malmö Stad deltog under 2020 i projektet ”Cirkulär upphandling i praktiken”. Nu har man tecknat ett fyraårigt avtal om skyltar till kommunens fastigheter.

LÄS MER >

2019

Projekt skapade samlingsplats för cirkulär upphandling

I RE:Source-projektet Upphandlingskriterier för cirkulära produkter var ett av målen att dokumentera och sprida erfarenheter från upphandlingar i Sverige där olika typer av cirkulära kriterier prövas. På webbsidan Upphandla cirkulärt kan du hitta stöd och goda exempel inom området cirkulär upphandling.

LÄS MER >

Nu ska cirkulär upphandling testas och utvärderas

I ett nystartat projekt ska 15 organisationer genomföra varsin cirkulär upphandling med stöd av RE:Source. Metoder som använts i Nederländerna och Belgien ska testas för att se om de fungerar även här.

LÄS MER >

19 oktober 2020

Cirkulär upphandling under Formas Mål 11-vecka

Maria Losman, som ledde projektet Cirkulär upphandling i praktiken under 2020, berättar om projektet under Formas Mål 11-vecka.

SE WEBINARIET >

Upphandlingskriterier för cirkulära produkter

RE:Source kommer att, som ett arbetspaket i det strategiska projektet Policyanalys, dokumentera och sprida erfarenheter från upphandlingar i Sverige där olika typer av cirkulära kriterier prövas. Sven-Olof Ryding, IVL Svenska Miljöinstitutet, har utsetts till utförare för projektet.

LÄS MER >