Viktigt verktyg i omställningen

I regeringens handlingsplan för cirkulär ekonomi konstaterar man att offentlig upphandling är ett viktigt verktyg i omställningen till cirkulär ekonomi eftersom den kan bidra till en ökad efterfrågan på återanvända produkter och återvunna material.

RE:Source har i flera år arbetat med cirkulär upphandling och på den här sidan samlar vi informationen.

Sex tips för dig som vill upphandla cirkulärt

Vill du upphandla cirkulärt men vet inte hur du ska börja? Här får du konkreta tips från Maria Losman, Ecoplan in Medio, som arbetat med flera RE:Source-projekt där organisationer fått hjälp och stöd att upphandla cirkulärt.

SE VIDEO (2 minuter) >

Cirkulär upphandling – se slutseminariet

Organisationer som under 2021 varit med i projektet Cirkulär upphandling i praktiken delar med sig av sina erfarenheter. Region Gävleborg har arbetat i flera upphandlingar inom exempelvis vårdkläder, tvätt och kuddar, där flera innovativa grepp har tagits. Huddinge kommun har använt den cirkulära målkartan för att identifiera cirkulära moment.

Presentationer: Projektledning / Region Gävleborg  / Huddinge kommun

SE WEBBINARIUM >

Slutsatser från projektet Cirkulär upphandling i praktiken

Erfarenheterna från projektet visar på att det egentligen inte finns så många formella hinder för cirkulär upphandling, utöver det mer generella hindret att arbetskraft är relativt dyrt.

Lotta Göthe, projektledare.
Lotta Göthe, projektledare.

– Detta gör i många fall att cirkulära alternativ är dyrare jämfört med linjära, då de cirkulära lösningarna ofta omfattar mer arbete i form av exempelvis sortering eller reparationer. Den ökade kostnaden är ett hinder som bottnar i bland annat skattesystemets utformning.

Bryta gamla vanor

De praktiska hinder som finns rör ofta interna villkor avseende resurser i form av tid och kompetens samt förmågan att bryta gamla vanor. Det är som med all förändring en utmaning att ”få till det” i den egna organisationen och i samarbete eller dialog med andra berörda i processerna.

Då är tydliga mål och policys på alla nivåer ett klart stöd för tjänstemännen som ska genomföra cirkulära strategier i de politiskt styrda organisationerna.

Ibland kan vägledningar, modeller och mallar hjälpa till, men de har sina begränsningar eftersom det alltid kommer behöva anpassas för den egna organisationens behov och de specifika villkoren för just den marknaden vid den tidpunkt som behovet finns.

Tid och resurser

– Så ännu viktigare är att de som skall arbeta med upphandlingarna får den tid och de resurser som behövs för att göra ett bra förarbete, konstaterar Lotta Göthe.

Ett annat viktigt stöd är när det finns olika forum för att dela med sig av erfarenheter och kunna diskutera med kollegor som har samma utmaningar i andra organisationer. Där fyller denna typ av projekt en viktig roll, men bäst vore om det fanns mer långsiktiga satsningar.

SLUTRAPPORT >

Karta visar vägen mot Cirkulär upphandling

Nederländerna har kommit långt i arbetet och har etablerat metoder som nu har applicerats på svenska förhållanden genom ett av våra projekt, som genomfördes 2020.

– Syftet har varit att ta del av metoder från Nederländerna och Flandern och testa dem i en svensk kontext. Vi har haft 15 deltagare från upphandlande organisationer med oss i arbetet, främst från offentlig sektor men även en del privata. De har gått in med varsitt case och projektet har stöttat dem och gett dem verktyg, säger Karin Lindeberg, IVL, som är en av projektledarna.

LÄS MER >

visual D&S Aankopers SWE

23 november

Sex konkreta tips för dig som vill upphandla cirkulärt

Vill du upphandla cirkulärt men vet inte hur du ska börja? Här får du konkreta tips från Maria Losman, Ecoplan in Medio, som arbetat med flera RE:Source-projekt där organisationer fått hjälp och stöd att upphandla cirkulärt.

SE VIDEO (2 minuter) >

Eskilstuna begränsade sortimentet på profilprodukter

Eskilstuna är en av organisationerna som varit med i projektet Cirkulär Upphandling i Praktiken. De valde att arbeta med sin ramavtalsupphandling av profilprodukter, giveaways, profilkläder och mässmaterial.

LÄS MER >

Cirkulär belysning hos företaget Ivar Kjellberg

Att leta cirkulära lösningar är inte alltid så lätt. Det kan kräva både tålamod och kreativitet för att få till det på ett bra sätt, där man får köpa både tjänster och produkter.

Det fick Margareta på Ivar Kjellberg Fastighets AB uppleva när hon försökte hitta energisnål belysning, utan att behöva slänga ut all gammal.

LÄS MER >

1 september 2021

Avyttring – en del av den cirkulära ekonomin

Magnus Ljung, jurist på SKR, tipsar om hur kommuner kan tänka cirkulärt. Privata företag och privatpersoner kan enkelt både skänka bort saker och sälja, men för offentlig verksamhet finns det en del juridik att ta hänsyn till. Det gäller kommunallagen, lagen om vissa kommunala befogenheter, reglerna om konkurrensstörning och statsstödsreglerna.

LÄS MER >

Ny plattform för klimatanpassad och cirkulär upphandling i ett livscykelperspektiv

Att ställa tydliga miljökrav vid upphandling är en nyckel för att åstadkomma minskad klimatpåverkan från produkter och tjänster. För att stötta omställningen till en cirkulär ekonomi har IVL tillsammans med innovationsprogrammet RE:Source och Återvinningsindustrierna skapat en hemsida för offentlig upphandling i ett livscykelperspektiv.

LÄS MER >

11 juni 2021

I Huddinge ska upphandlingarna vara cirkulära

Numera används den målkarta som RE:Source översatte från Flandern 2020, som ett diskussionsunderlag vid uppstartsmötena inför upphandlingar i Huddinge.

Under 2021 ska 5 % av upphandlingarna i Huddinge innehålla moment av cirkulär ekonomi och till 2030 gäller detta 50 % av upphandlingarna.

LÄS MER >

12 april 2021

Vägledning till cirkulära inköp

Göteborgs stad har tagit fram en vägledning så att beställare kan tänka mer cirkulärt i sina inköp.

– Förhoppningen är att vägledningen ska konkretisera vad cirkulär ekonomi innebär rent praktiskt vid inköp, säger Ingrid Wadman, miljöspecialist på Inköp och upphandling.

TILL VÄGLEDNINGEN >

12 Mars 2021

Cirkulärt när Malmö köper skyltar

Malmö Stad deltog under 2020 i projektet ”Cirkulär upphandling i praktiken”. Nu har man tecknat ett fyraårigt avtal om skyltar till kommunens fastigheter.

LÄS MER >

2019

Projekt skapade samlingsplats för cirkulär upphandling

I RE:Source-projektet Upphandlingskriterier för cirkulära produkter var ett av målen att dokumentera och sprida erfarenheter från upphandlingar i Sverige där olika typer av cirkulära kriterier prövas. På webbsidan Upphandla cirkulärt kan du hitta stöd och goda exempel inom området cirkulär upphandling.

LÄS MER >

Nu ska cirkulär upphandling testas och utvärderas

I ett nystartat projekt ska 15 organisationer genomföra varsin cirkulär upphandling med stöd av RE:Source. Metoder som använts i Nederländerna och Belgien ska testas för att se om de fungerar även här.

LÄS MER >

19 oktober 2020

Cirkulär upphandling under Formas Mål 11-vecka

Maria Losman, som ledde projektet Cirkulär upphandling i praktiken under 2020, berättar om projektet under Formas Mål 11-vecka.

SE WEBINARIET >

Upphandlingskriterier för cirkulära produkter

RE:Source kommer att, som ett arbetspaket i det strategiska projektet Policyanalys, dokumentera och sprida erfarenheter från upphandlingar i Sverige där olika typer av cirkulära kriterier prövas. Sven-Olof Ryding, IVL Svenska Miljöinstitutet, har utsetts till utförare för projektet.

LÄS MER >

Hur kommer jag vidare mot cirkulär upphandling?

Sven-Olof Ryding, IVL, är en av landets främsta expert på cirkulär upphandling. Här sammanfattar han resultat från flera olika projekt inom området.

Presentation från RE:Source resultat- och inspirationsdag 2 juni 2021.

SE VIDEO >

Cirkulär upphandling av skyltar

Robin Hörqvist, Malmö Stad, berättar om hur de gjorde när de upphandlade skyltar.

Presentation från RE:Source resultat- och inspirationsdag 2 juni 2021.

SE VIDEO >