Internationalisering av svensk FoI-samverkan

Detta projekt, kopplat till verktyget Internationell FoI-samverkan, ska bygga upp en kontaktyta mot internationella forskningsprogram samt forskningsaktörer, främst för svenska företag med verksamhet inom innovationsområdet. Syftet är att stimulera och stödja svenska aktörer att delta i internationella FoI-projekt och därmed öka sin synlighet på den internationella marknaden.