Programstyrelse

Efter stämman 18 mars 2021 har RE:Sources programstyrelse dessa ledamöter:

 • Elinor Kruse, Teknikföretagen – ordförande
 • Weine Wiqvist, Avfall Sverige – vice ordförande
 • Karl Edsjö, Electrolux
 • Malin Engler, ICA Sverige AB
 • Per Stoltz, Ingka Services AB
 • Camilla Alfredsson, Helsingborgs stad
 • Jessica Cedervall, Södra Smålands Avfall och Miljö AB
 • Henrik Nilsson, Inrego
 • Carl Dalhammar, Lunds universitet
 • Birgitta Losman, Högskolan i Borås
 • Maria Ljunggren, Chalmers
Kommande styrelsemöten

Under 2021 har programstyrelsen möte den 15 januari, 2 februari, 11 februari, 25 februari, 29 april, 3 juni, 18 augusti, 21 oktober, 8 november samt 1 december.

 

Stämma

RE:Source stämma 2021 hölls digitalt den 18 mars. 

Protokoll från stämman 2021 hittar du här: Signerat protokoll stämma 2021