Programstyrelse

Efter stämman 19 mars 2019 har RE:Sources programstyrelse dessa ledamöter:

 • Elinor Kruse, Teknikföretagen – ordförande
 • Weine Wiqvist, Avfall Sverige – vice ordförande
 • Bengt-Åke Andersson, E.ON
 • Karl Edsjö, Electrolux
 • Malin Engler, ICA Sverige AB
 • Christer Forsgren, Stena Recycling
 • Elisabeth Johansson, Vakin
 • Nils Johansson, KTH
 • Karin Lindroth, Göteborgs stad
 • Ann-Charlotte Mellquist, RISE
 • Per Stoltz, Ingka Services AB
Kommande styrelsemöten

Under 2020 har programstyrelsen möte mellan klockan 10 och 16 den  5 februari,  25 mars, 27 maj, 20 augusti,
21 oktober samt 1 december.

 

Stämma

RE:Source stämma 2020 hålls den 19 mars i Scaniasalen, Chalmers, Göteborg.