Experter som stöttar RE:Source

Det strategiska rådet har till uppgift att bistå programledningen med expertkompetens och kunskap om utvecklingen inom innovationsområdet.
Programstyrelsen utser ledamöterna i strategiska rådet.

 

Ledamöter i strategiska rådet
 • Annica Carlsson, Naturvårdsverket – ordförande
 • Jenny Sahlin, Profu – vice ordförande
 • Anna Björklund, KTH
 • Hervé Corvellec, Lunds universitet
 • Lia Detterfelt, Renova
 • Mats Eklund, Linköpings universitet
 • Thomas Fägerman, Swerock/Peab Industri AB
 • Björn Haase, Höganäs Sweden AB
 • Anders Kihl, Ragn-Sells AB
 • Anders Persson, Sysav Utveckling
 • Erik Pettersson, Inrego
 • Tobias Richards, Högskolan i Borås