Experter som stöttar RE:Source

Det strategiska rådet har till uppgift att bistå programledningen med expertkompetens och kunskap om utvecklingen inom innovationsområdet.
Programstyrelsen utser ledamöterna i strategiska rådet.

 

Ledamöter i strategiska rådet
 • Uwe Fortkamp, Naturvårdsverket – ordförande
 • Johanna Alkan Olsson, Lunds universitet
 • Jenny Sahlin, Profu – vice ordförande
 • Lia Detterfelt, Renova
 • Joakim Krook, Linköpings universitet
 • Thomas Fägerman, Boden Business Park
 • Björn Haase, Höganäs Sweden
 • Marianne Hedberg, Sveriges Byggindustrier
 • Anders Kihl, Ragn-Sells AB
 • Fredrik Moberg, Stockholm Resilience Centre
 • Anders Persson, Sysav Utveckling
 • Tobias Richards, Högskolan i Borås