Hur gör vi då detta?

Vi börjar med att bygga produkter som är skapade för att både hålla och återanvändas, och ser till att allt vi bygger också i kan återvinnas när det inte längre kan återanvändas. Effektiv insamling och logistik underlättar dessa aktiviteter.

 

Avfallsförebyggande

Genom avfallsförebyggande minskar man dels mängden avfall men framförallt mängden resurser som går åt vid produktionen av produkter. Genom att arbeta med avfallsförebyggande åtgärder och säkerställa långsiktiga cirkulära materialflöden så blir det vi tidigare sett som bara avfall till något annat – en resurs – och det är genom att utnyttja alla våra resurser fullt ut som vi också tar steget mot en cirkulär ekonomi.

 

Ändrat synsätt

RE:Source arbetar även mot att ändra på synsättet som säger att inköpskostnaden av en produkt är det väsentliga. Vi arbetar mot att man istället räknar på en produkts hela livscykelkostnad, vilket kommer att driva på utvecklingen av produkter som verkligen är gjorda för att hålla.

En övergång till en cirkulär ekonomi kommer att ta tid. Innovativa affärsmodeller, värdekedjor och styrmedel behövs för att stödja och påskynda denna process, och där är RE:Source en del i kedjan.