Energiåtervinning

Energiåtervinning innefattar termisk och biologisk behandling av avfall för produktion av värme, biogas, el, kyla och andra energiprodukter, samt utnyttjande av gas från deponier. En annan viktig roll för termisk behandling är att den bidrar till avgiftning av kretsloppet. Genom att utnyttja deponigasen minskar man miljö- och hälsoriskerna och skapar en resursbas för kommande generationer.

 

Möjligheter

Det finns stora möjligheter för att göra energiåtervinning mer effektiv och mer lönsamt, men det behövs innovationer som fokuserar på att välja de mest optimala källorna: energiprodukter av hög kvalitet och lägre miljöpåverkan. På så sätt kan vi möta kraven på hållbara energisystem.

Christina Anderzén

Kontaktperson