Resurseffektivt samhälle

RE:Source jobbar för ett resurseffektivt samhälle där man minskar produktionen av avfall genom att återanvända och eller återvinna hela eller delar av produkter och på lång sikt säkrar ett cirkulärt flöde av varor.

Kontaktperson: Hanna Ljungkvist Nordin, hanna.ljungkvist@resource-sip.se

LÄS MER

Hållbar materialförsörjning

Vi verkar för en hållbar och konkurrenskraftig materialförsörjning, där företagens behov av ständigt nya råvaror bryts och möjligheterna till cirkulär användning av material ökar.

Kontaktperson: Henrik Oxfall, henrik.oxfall@resource-sip.se

LÄS MER

Hållbart energisystem

Re:Source verkar för en övergång till ett hållbart energisystem där man bland annat återvinner energi ur avfall och därmed minskar beroendet av fossila bränslen.

Kontaktperson: Christina Anderzén, christina.anderzen@resource-sip.se

LÄS MER