Kunskapsöverföring för förändring

Inom RE:Source ska vi lära av och med varandra. Därför arbetar vi med en kunskapsöverföringsmodell för att driva kunskap, innovationer och goda idéer till handling.

Inom verktyget Kunskapsdialog kommer RE:Source att upprätta en transparent och inkluderande modell för kunskapsöverföring.

RE:Source kommer att använda kunskapsöverföringsmodellen för att effektivt involvera programmets breda grupper av intressenter och medlemmar för att driva kunskap till handling.

Återkommande event

En strukturerad modell bestående av omvärlds- och invärldsbevakning, identifiering och prioritering av best practices samt visualisering av goda exempel kommer att ligga till grund för analyser och dialog med intressenter, problemägare och dem som har makt att förändra. Modellen kommer att rulla under programmets löptid, med återkommande event och workshops där RE:Sources medlemmar och intressenter får tillfälle att dela och ta del av ny kunskap om goda exempel, nya tekniker och processer, policyer med mera. Modellen inkluderar också strukturer för att föra ny kunskap och goda exempel vidare mot implementering och genomförande.

Aktiviteter
  • Upprätta en effektiv kunskapsöverföringsmodell som syftar till implementering.
  • Samarbetsaktiviteter – till exempel dialog och kunskapsöverföring mellan producenter, användare och policymakers – för att lägga grunden till ökat samarbete.
  • Kunskap och erfarenheter från befintliga initiativ kommer att nyttiggöras genom effektiv kommunikation och samverkan.

Verktyget kommer också att bistå programmet med strategisk uppbyggnad, planering och verkställande av en effektiv kommunikationsstruktur som säkerställer en effektiv, transparent och inkluderande kunskapsöverföring inom programmet såväl som mellan programmet och det övriga samhället.

LÄS MER OM VERKTYGEN

Evalena Blomqvist

kontaktperson