Varje innovation ska kunna kommersialiseras

RE:Source bidrar till ekonomisk tillväxt genom att bygga affärsidéer kring svenska innovationer.

Bakom varje projekt inom RE:Source finns det en grundtanke att innovationer från programmet ska kunna kommersialiseras. RE:Source kommer att bidra till ekonomisk tillväxt genom att bygga affärsidéer kring svenska innovationer rörande resurs- och avfallshantering; idéer som är ämnade för både den nationella och internationella marknaden.

Analyser av framtida tillämpningar, identifiering av behov och målgrupper samt nuvarande konkurrens och livskraftiga kommersialiseringsplaner är alla områden som är viktiga för RE:Source. Lika viktiga är de aktiviteter som bedrivs inom tre fokusområden längs med värdekedjan och parallellt med pågående forsknings- och innovationsverksamhet.

Verktygsområdets tre fokusområden

Internationella marknader – där vi skapar en översikt av existerande behov samt erbjuder lösningar på dessa.

Storskalig validering och kommersialisering.

Främjande av små och medelstora företag samt stöd till nystartade företag.

Tekniska kommersialiseringsaktiviteter är alltså kärnan i hur vi arbetar och tas med redan i ett tidigt skede av våra projekt. För maximal effekt kommer projekten att bedrivas i nära samarbete med företagskuvöser, innovationssystem, befintliga exportnätverk och hubbar samt Business Sweden.

I samband med RE:Source-projektet Operativ nationell exportfunktion har det tagits fram kriterielista för företag som vill göra affärer internationellt. Listan innehåller ett antal frågor som företag kan ställa sig innan man går från ord till handling. Här kan du ladda ner kriterielistan.

LÄS MER OM VERKTYGEN

Carl Arvid Dahlöf

KONTAKTPERSON