Ökade internationella nätverk

Resultaten från projekten som ingår i RE:Source ska spridas över världen.

De resultat som forsknings- och innovationsprojekten inom RE:Source kommer fram till ska spridas på världsmarknaden. Samtidigt ska de internationella nätverken för forskning och innovation bli större.

De viktigaste aktiviteterna

Policyforum inom RE:Source mobiliserar svenska aktörer att bidra med inspirerande innehåll i ramprogrammet Horizon 2020, samt att bilda starka team för aktivt deltagande och ledarskap i internationella projekt.

Strategiskt engagemang i internationella forsknings- och innovationsprogram, till exempel Horizon 2020, ska bidra till en expansion av marknaden och aktiva nätverk i Europa.

Befintliga plattformar och nätverk används för att initiera och upprätta gemensamma forsknings- och utvecklingsprojekt med parter som är aktiva på stora potentiella marknader utanför Europa.

LÄS MER OM VERKTYGEN