Hur tänker vi kring hållbart cirkulationssystem?

Som det är idag går stora värden förlorade på grund av bristfällig eller obefintlig återvinning av material. I ett hållbart cirkulationssystem tas materialen tillvara på ett optimalt sätt. Processer för återvinning finns då framtagna genom hela kedjan. Energiåtervinningen är fortfarande viktig men bara som en sista utväg för resurseffektivitet. I första hand ska materialen återvinnas och bli till nya produkter.

Hur kommer vi dit?

Genom att fokusera på förbättrade återvinningsprocesser inom materialhjulets sektorer material, molekyl och energi vill RE:Source bidra till lösningar som tar tillvara materialens värde på ett optimalt sätt.

Fram till 2021 är följande utveckling prioriterad:

  • behandlingsprocesser som skapar effektiv återcirkulering och nyttjande av materialen inneboende funktion och användning över lång tid,
  • materiallogistik och supply-chain system som stödjer cirkulära materialeffektiva flöden
  • underlag för riskbedömning när det är hållbart att produkter och material återanvänds i cirkulära flöden och när de ska hanteras i destruerande processer för att minska mängden oönskade ämnen som cirkulerar.