Hur tänker vi kring hållbart användande?

För att få till ett hållbart användande behöver vi produkter som är designade för ett långt liv. Vi behöver också tjänster som underlättar för exempelvis delning, återanvändning och reparation. Men vi behöver också användare som tänker materialeffektivt kring sin konsumtion och sitt användande. För att användarna enkelt ska kunna överblicka sin materialkonsumtion behövs tydliga mätetal och märkningar så att det blir lätt att göra rätt.

Hur kommer vi dit?

Temat Hållbart användande bidrar till utveckling av hållbart materialnyttjande genom att fokusera på materialhjulets två sektorer, multipla och komponent.

Fram till 2021 är följande utveckling prioriterad:

  • mätetal som kvantifierar miljönytta och resursanvändning för olika affärsmodeller till stöd för hållbar användning
  • förutsättningar för nya affärsmodeller som minskar materialintensiteten i samhället genom tjänster, hyrlösningar, delning, återanvändning och reparation.