Hur tänker vi kring hållbara erbjudanden?

För att ett produkterbjudande ska bli hållbart måste vi redan i designfasen utgå ifrån att produkten ska hålla och återanvändas. Vi måste också se till att allt vi producerar och bygger kan återvinnas optimalt när det inte längre kan återanvändas. Vi behöver även utforma tjänster som bidrar till ett hållbart materialnyttjande, exempelvis genom nya metoder eller affärsmodeller.

Hur kommer vi dit?

RE:Source fokuserar här främst på lösningar som håller sig inom materialhjulets fyra sektorer primär, multipel, komponent och material.

Fram till 2021 är följande utveckling prioriterad:

  • förutsättningar för att återvunna material kan ersätta primära material i produktion.
  • produktionsprocesser som möjliggör effektiv återcirkulering och nyttjande av komponenternas och materialens inneboende funktion och användning
  • mätetal som möjliggör utveckling av mätbara mål för produkter och tjänsters hållbara materialnyttjande.

 

Ändrat synsätt

RE:Source arbetar även mot att ändra på synsättet som säger att inköpskostnaden är det väsentliga. Vi arbetar mot att man istället räknar på hela livscykelkostnaden för en produkt eller tjänst, vilket kommer att driva på utvecklingen av produkter som verkligen är gjorda för att hålla och för tjänster som bidrar till ett minskat materialuttag.

En övergång till en cirkulär ekonomi kommer att ta tid. Innovativa affärsmodeller, värdekedjor och styrmedel behövs för att stödja och påskynda denna process, och där är RE:Source en del i kedjan.