Tre övergripande teman

RE:Source arbetar för att ta fram kunskap och lösningar som bidrar till att möta globala samhällsutmaningar inom tre olika teman: hållbara erbjudanden, hållbart användande och hållbart cirkulationssystem.

  • Hållbara erbjudanden: För att ett produkterbjudande ska bli hållbart måste vi redan i designfasen utgå ifrån att produkten ska hålla och återanvändas. Vi måste också se till att allt vi producerar och bygger kan återvinnas optimalt när det inte längre kan återanvändas. Vi behöver även utforma tjänster som bidrar till ett hållbart materialnyttjande, exempelvis genom nya metoder eller affärsmodeller.
  • Hållbart användande: För att få till ett hållbart användande behöver vi produkter som är designade för ett långt liv. Vi behöver också tjänster som underlättar för exempelvis delning, återanvändning och reparation. Men vi behöver också användare som tänker materialeffektivt kring sin konsumtion och sitt användande. För att användarna enkelt ska kunna överblicka sin materialkonsumtion behövs tydliga mätetal och märkningar så att det blir lätt att göra rätt.
  • Hållbart cirkulationssystem: Som det är idag går stora värden förlorade på grund av bristfällig eller obefintlig återvinning av material. I ett hållbart cirkulationssystem tas materialen tillvara på ett optimalt sätt. Processer för återvinning finns då framtagna genom hela kedjan. Energiåtervinningen är fortfarande viktig men bara som en sista utväg för resurseffektivitet. I första hand ska materialen återvinnas och bli till nya produkter.

Några av medlemmarna i RE:Source har formulerat särskilda utmaningar och innovationsbehov inom sina områden. Läs om dem via länken till höger.

Så jobbar vi

RE:Source arbetar utifrån fem plattformar för att nå ett samhälle med ett materialnyttjande inom planetens gränser:

  • Innovation
  • Demonstration
  • Kunskap
  • Internationalisering
  • Kompetensutveckling
Agendan bakom arbetet

Innovationsagendan RE:Agendan – Innovationsagendan får hållbar resursanvändning ligger till grund för RE:Source. Den har tagits fram av aktörer från näringsliv, offentliga och privata verksamheter, högskolor och institut, som svar på behovet av utveckling och förnyelse inom området.

Läs mer om RE:Source

I vår broschyr om programmet kan du få en bild av hur vi jobbar och få mer information om vårt erbjudande och hur du kan samverka med RE:Source. Du hittar broschyren här.