Arbete på flera fronter

Världen står inför allvarliga utmaningar när det gäller klimatförändringar, materialförsörjning och energianvändning.
RE:Source arbetar på flera fronter för att möta dem.

Tre globala utmaningar

RE:Source arbetar för att möta tre stora utmaningar:

  • Ett resurseffektivt samhälle där man minskar produktionen av avfall genom att återanvända och eller återvinna hela eller delar av produkter och på lång sikt säkrar ett cirkulärt flöde av varor.
  • En hållbar materialförsörjning där företagens behov av ständigt nya råvaror bryts och möjligheterna till cirkulär användning av material ökar.
  • Ett hållbart energisystem där man bland annat återvinner energi ur avfall och därmed minskar beroendet av fossila bränslen.

Några av medlemmarna i RE:Source har formulerat särskilda utmaningar och innovationsbehov inom sina områden. Läs om dem via länken till höger.

Så jobbar vi

RE:Source använder sex verktyg eller arbetssätt för att nå ett samhälle där avfall minimeras och kommer till nytta:

  • Forsknings- och innovationsprojekt
  • Kommersialisering och affärsutveckling
  • Policyanalys
  • Utbildningskoordinering
  • Internationell FoI-samverkan
  • Kunskapsdialog

 

Agendan bakom arbetet

Innovationsagendan Avfall – en utmaning för hållbar resurs- och materialanvändning ligger bakom RE:Source. Den har tagits fram av aktörer från näringsliv, offentliga och privata verksamheter, högskolor och institut, som svar på behovet av utveckling och förnyelse inom området.