Innovativ återvinning av rör och profiler

Nyhet:

Innovativ återvinning av rör och profiler

I Sverige installeras stora mängder rör vid nybyggnationer och underhåll av infrastruktur och byggnader. Om spillet som uppstår vid installationerna skulle materialåtervinnas hade stora värden…

Läs mer
Mått på cirkularitet testat på produkter

Nyhet:

Mått på cirkularitet testat på produkter

RE:Source-projektet Mätning av produktcirkularitet presenterar nu ett antal kriterier för cirkularitet som testats på verkliga produkter. Resultaten kan få stor betydelse för det fortsatta arbetet…

Läs mer
Hitta resultaten från våra projekt

Nyhet:

Hitta resultaten från våra projekt

Nu finns alla RE:Source-projekt samlade på samma ställe. I vår projektdatabas kan du läsa alla godkända slutrapporter. Det har startats över 140 projekt inom ramen…

Läs mer
Förlängd ansökningstid

Nyhet:

Förlängd ansökningstid

Ansökningstiden för uppdraget Utvärdering av riskbedömningsmetoder för avvägning mellan giftfrihet och resurseffektivitet har förlängts till den 7 oktober. Arbetspaketet ingår i det strategiska projektet Policyanalys som…

Läs mer
Workshop om Green Deals väckte intresse

Nyhet:

Workshop om Green Deals väckte intresse

RE:Source och Nederländernas ambassad arrangerade nyligen en workshop på temat Green Deals, en holländsk modell som förenklat kan beskrivas som frivilliga överenskommelser för ökad hållbarhet.…

Läs mer
Nytt strategiskt projekt: Policyanalys

Nyhet:

Nytt strategiskt projekt: Policyanalys

RE:Sources strategiska projekt Policyanalys ska arbeta vidare utifrån resultaten i förstudien Utveckling av policy för minimering och nyttiggörande av avfall. Förstudien blev klar i våras…

Läs mer