Små och medelstora företag är välkomna på ett Meet the buyer-event den 22 mars, som hålls på Stena Nordic Recycling Center i Halmstad, en av Europas mest moderna återvinningsanläggningar.

Dagen arrangeras av ett pågående matchmakingprojekt inom RE:Source, där RISE Research Institutes of Sweden och Cleantech Inn Sweden samarbetar. Arbetet sker med metoder hämtade från Scale-Up, ett delvis EU-finansierat projekt som anordnar många liknande event i norra Europa för att främja matchmaking mellan stora industriföretag och mindre företag inom miljöteknikområdet.

Ett Meet the buyer-event innebär individuella möten, då små och medelstora företag får tillfälle att presentera sina lösningar och diskutera samarbeten med större företag.

Den 22 mars finns möjlighet för er att träffa representanter för Saint-Gobain Ecophon och Swerock (PEAB) samt Stena Recycling och RISE. Mötena sker i enrum under 20-30 minuter och bokas efter noggrann kvalificering av båda parter.

Har ert bolag lösningar inom några av följande områden är det av särskilt intresse för de större företagen:

  • Innovationer inom återvinningsområdet
  • Vattenrening
  • Marksanering
  • Återvunnet byggmaterial
  • Innovativa logistiksystem
  • Produktionsteknik för hantering av återvunnet material
  • Nya produkter från basmaterial i Ecophons akustiska paneler (främst glasull, bindemedel och installationssystem)
Anmälan:

Anmäl ert intresse till register@cleantechinn.com så tar vi kontakt för att diskutera möjlighet att delta.

Ytterligare information:
Kontakt:

Carl Arvid Dahlöf, RE:Source, telefon 070-755 95 35, c.dahlof@inno-group.com
Lars Moberger, RISE, telefon 010-516 52 91, lars.moberger@ri.se
Richard Englund, Cleantech Inn Sweden, telefon 070-37 91 645, richard.englund@cleantechinn.com