Små och medelstora företag är välkomna att anmäla sitt intresse att delta i två europeiska Meet the buyer-event, en möjlighet som erbjuds genom ett pågående matchmakingprojekt inom RE:Source, där RISE Research Institutes of Sweden och Cleantech Inn Sweden är partners.

Dagarna arrangeras som del av Scale-Up, ett delvis EU-finansierat projekt som anordnar många liknande event i norra Europa för att främja matchmaking mellan stora industriföretag och mindre företag inom miljöteknikområdet.
Ett Meet the buyer-event innebär individuella möten, då små och medelstora företag får tillfälle att presentera sina lösningar och diskutera samarbeten med större företag. Mötena sker i enrum under 20-30 minuter och bokas efter noggrann kvalificering av båda parter.

24 september, Köpenhamn

Den 24 september finns möjlighet för er att träffa representanter för Ørsted, en dansk energikoncern.

Har ert bolag lösningar inom något av följande bioenergi-områden är det av särskilt intresse för Ørsted:
• Solid recovered fuel (SRF): thermal conversion of MSW-derived LDPE plastics, plastic films and/or plastic foils to products such as chemicals, waxes and/or oils used for non-fuel applications.
• Digestate: search terms include sludge recycling, sludge purification or metal extraction from sludge, nutrient extraction from sludge, and thermal conversion of sludge (other than incineration and co-combustion as disposal or fuel). Sludges may be waste water treatment sludge, digestates from anaerobic digestion / biogas production, different types of biomass derived sludges, composts, etc.

12 oktober, Rotterdam

Den 12 oktober finns möjlighet för er att träffa representanter för Milgro, en holländsk leverantör av lösningar inom avfalls- och råvaruhantering.

Har ert bolag lösningar inom något av följande områden kopplade till avfallsströmmar är det av särskilt intresse för Milgro:
• Innovative technologies for recycling and re-use, which are already being used on a commercial scale or are in a phase of commercialization.
• Entrepreneurs who have a proof-of-concept, with which technology they are able to valorise residual waste streams and have a need for (access to) the residual flows themselves (which Milgro has available).

Anmälan:

Anmäl ert intresse till register@cleantechinn.com så tar vi kontakt för att diskutera möjlighet att delta.

Ytterligare information:

Basfakta om eventet i Köpenhamn
Basfakta om eventet i Rotterdam
Projektet Scale-Up

Kontakt:

Carl Arvid Dahlöf, RE:Source, telefon 070-755 95 35, c.dahlof@inno-group.com
Lars Moberger, RISE, telefon 010-516 52 91, lars.moberger@ri.se
Richard Englund, RISE, telefon 070-37 91 645, richard.englund@cleantechinn.com