Alla aktörer som vill bidra till RE:Sources arbete för ett resurseffektivt samhälle kan bli medlemmar. Det enda som krävs är att man skriver på ett samarbetsavtal. Fyll i intresseanmälan längst ner på sidan så skickar vi de handlingar ni behöver.

 

Vad innebär det att vara medlem i RE:Source?

Som medlem i RE:Source har man möjlighet att påverka innovationsprogrammets arbete. Endast medlemmar kan delta i stämman eller tillhöra programkontoret. Och det är bara medlemmar som kan sitta i RE:Sources styrelse, valberedning och strategiska råd.

Aktörer från näringsliv, offentlig verksamhet och forskning (det vill säga juridiska personer) kan bli medlemmar.

 

Kostar det något?

RE:Source har ingen medlemsavgift, medlemmarna ska i stället bidra med arbetstid inom programstrategiska uppgifter. Denna naturainsats baseras på antalet anställda hos medlemmen och bestäms i dialog med programledningen. Läs mer i Samarbetsavtalet §3, länk till höger.

 

Vilka roller finns för medlemmar i RE:Source?

Sitta med i det strategiska rådet

Det strategiska rådet består av 9-15 ledamöter och ska bistå programledningen med expertkompetens och kännedom om nationell och internationell utveckling inom RE:Sources innovationsområde.

Arbetsinsats: Cirka sex möten under ett år samt arbete däremellan, totalt minst 60 timmar. Läs mer i Organisationshandboken, kapitel 4, länk till höger.

Tillhöra valberedningen

Valberedningen består av tre personer från medlemsorganisationer som tillsammans representerar intressen hos näringsliv, offentlig verksamhet och forskning. Den väljs av stämman för en hel treårsetapp.

Arbetsinsats: Minst ett möte per år, minst 15 timmar totalt. Läs mer i Organisationshandboken, kapitel 2.3.

Tillhöra programstyrelsen

Programstyrelsen beslutar om inriktningen för RE:Sources verksamhet inom ramen för stämmans beslut och ska verka för nyttan för Sverige inom innovationsområdet. Dess 8-12 ledamöter utses av stämman och kommer från näringsliv, offentlig verksamhet och forskning.

Arbetsinsats: Minst fem styrelsemöten och ett strategimöte per år samt arbete däremellan, totalt minst 60 timmar. Läs mer i Organisationshandboken, kapitel 3.