Bred uppslutning från industri, myndigheter och akademi

I RE:Source deltar återvinnings- och avfallsbranschen, materialproducenter, tillverkningsindustri, myndigheter, kommuner och städer, högskolor och forskningsinstitut. Redan före starten är över 80 aktörer med, men många fler kommer att ansluta när programmet drar igång.

Programmet har många intressenter och vi talar om dem i tre olika termer:

Aktör = alla som är verksamma inom resurs- och avfallsområdet.

Deltagare = alla som är med på seminarier och andra träffar inom RE:Source.

Medlem = alla som skrivit på ett samarbetsavtal med RE:Source.