Hantering av personuppgifter

Vi sparar bara de personuppgifter du skriver in när du aktivt registrerar dig för att prenumerera på vårt nyhetsbrev eller kontaktar oss för att exempelvis bli medlem i RE:Source. Den insamlade informationen inkluderar ditt namn, din e-postadress samt eventuella övriga uppgifter som du själv lämnar.

Vi lämnar inte ut dina personuppgifter

Vi överför inte dina personuppgifter till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodd leverantör som hjälper oss att driva vår webbplats och distribuera vårt nyhetsbrev. Dessa parter förbinder sig att hålla informationen konfidentiell. Om du arbetar i något av våra projekt eller själv registrerar en profil i vår öppna databas RE:Source Kompetens kan dina uppgifter bli synliga på eller via Resource-sip.se.

Radera dina personuppgifter

Dina personuppgifter på Resourse-sip.se behandlas i enlighet med EU:s dataskyddsförordning, GDPR. Läs mer om den hos Datainspektionen.
Om du vill att de uppgifter du lämnat till oss ska raderas eller om du har frågor som rör vår behandling av personuppgifter kan du vända dig till info@resource-sip.se.

Genom att använda vår webbplats godkänner du vår integritetspolicy.