RE:Agendan beskriver innovationsområdet hållbar resursanvändning som syftar till att stötta lösningar som bidrar till att jordens resurser nyttjas effektivt och inom planetens gränser.

Arbetet med att ta fram RE:Agendan har skett i samverkan med innovationsområdets aktörer.

 

ENGLISH VERSION