Hur kan vi på bästa sätt skapa förutsättningar för framtidens smarta industriområden där företag och verksamheter nyttjar energi och material på ett optimalt sätt? Ta del av resultat och lärdomar från projekten ”Energiåtervinningens roll” och ”Industriell symbios i Sotenäs”. Inspireras och bolla idéer med projektledarna som presenterar resultat och håller en workshop.
Dagen avslutas med en informationsträff om innovationsprogrammet RE:Sources stora utlysning där innovationsledare Johan Felix berättar om möjligheten att söka medel för demonstrationsprojekt och innovationsprojekt.
Aktiviteten är kostnadsfri.

Anmäl dig här!